ร่วมลงพื้นที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 – 15

Scroll to Top