ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหาผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนพรรษา 6 รอบ28 กรกฎาคม 2567

Scroll to Top