การประชุมการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า (สภากาแฟ) ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง

Scroll to Top