ประชุมมาตรการป้องกันการทุจริตการขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน และข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Scroll to Top