ประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของผู้ขอย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

Scroll to Top