เกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา

ภายใต้ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *