ประกาศคณะกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Scroll to Top