ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (อกศจ.) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด)

Scroll to Top