ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงอายุราชการ 6-25 ปี และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” โดยท่านสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น

Scroll to Top