Slide Background
Build & Design
Build & Design
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Highlight - ข่าวน่าสนใจ

ข้อมูล องค์ความรู้ น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ระบบงานบริการประชาชน ด้านการศึกษาเอกชน

รายงานการประชุม กศจ.พัทลุง

No posts found!

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

No posts found!

324217828_1258851228341267_9198394604898049104_n
นายศักดิ์จิต มาศจิตต์

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

3
นายมูฮันมัด ดือราแม

รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ระบบงานและบริการที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการเงิน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

No posts found!

ข่าวกิจกรรม / จดหมายข่าว

No posts found!


ประกาศผลการประกวด

No posts found!

Scroll to Top